Tarieven en info

Wij hanteren de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoreiteit (NZa). Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor elke tandarts.

Hieronder vindt u alle tandartstarieven per onderwerp gerangschikt die gelden met ingang van 1 januari 2021. Een aantal tarieven is exclusief materiaal- en/of techniekkosten.

De tarieven van Tandtechnische Laboratorium Teigeler geeft u overzichtelijk weer wat de techniekkosten zijn. Let op dat deze kosten exclusief behandelkosten zijn.

De omschrijving, de codering en het tarief van alle tandartsverrichtingen staan gepubliceerd op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Infomedics draagt zorg voor uw rekening en de administratieve verwerkinig van de betalingen. Indien Infomedics een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening direct doorgestuurd naar uw verzekering. Indien er geen overeenkomst bestaat met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de gehele nota. U kunt dan na betaling aan Infomedics uw kosten zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Bekijk de betalingsvoorwaarden. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics via telefoonnummer 036-2031900 .

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Nieuwe wetgeving die per mei 2018 in werking is gesteld inzake het werken met persoonlijke gegevens van mensen.

Bekijk meer

Spoed